Srdečně Vás zvu na harmonizační setkání na téma:

 
KRÁSA A VNITŘNÍ SÍLA ŽENY
AKTIVACE ŽENSKÉHO POTENCIONÁLU 
 
aneb
 
               vidím se …    slyším se …   vnímám se …               
… žiji sebe …

TERMÍN

SOBOTA 2. prosince 16:00 – 19:00 hod
JOGA S LÍDOU, Svárov 936, 755 01 Vsetín
NEDĚLE 3. prosince 14:00 – 17:00 hod
JOGA S LÍDOU, Svárov 936, 755 01 Vsetín
SOBOTA 18. listopadu 2023  14:00 AŽ 17:00 hod
MASÁŽE ZASTÁVKA, 1. máje 71, 66484 Zastávka 
(parkování je možné ve dvoře areálu Vesma)

Pojď objevit svoji vnitřní krásu a sílu ženy – svůj ženský potenciál.

Pojď rozezpívat své srdce, probudit ho v lásce k sobě samé.

Poléčit své strachy,  smutky a bolístky.

Přepsat – přenastavit – opravit vše, co ti brání a překáží žít sebe – bezstarostnou, silnou, krásnou moudrost svého ženství.

Pojď se plně ukotvit a znovu nalézt svoji jedinečnou moudrost, svůj ženský potenciál. 

Pojď přepsat přesvědčení typu… nemilovaná, nechtěná, odmítaná, zraněná, škaredá, malá, velká, tenká, tlustá… 

POJĎ SI ZNOVU ZAČÍT VĚŘIT A MILOVAT SE BEZ PODMÍNEK.

Někde v tobě spí nádherná, odvážná, silná, svobodná, milovaná žena. Čeká až ji probudíš… objevíš…

Proč se schovává…? 

Proč mlčí…?

Proč nechce být viděna, slyšena, opečovávaná, šťastná, bezstarostná? 

Milovaná krásná ženo, ukaž sebe, nemusíš se schovávat. 

Tvé zranění můžeš přepsat, změnit to.

Ukáži ti, jak ji v sobě znovu objevit, osvobodit, probudit… 

Pojď se navrátit k sobě, pečovat o sebe, znovu se do sebe zamilovat.

Plně se ukotvit ve své kráse a síle a zůstat v ní.

Tímto poznáním sebe, své jedinečné moudrosti, můžeš pomoci probudit a rozuzlit kouzlo ženství v celém rodu. 

Vytvořím bezpečné, harmonické a uvolněné prostředí, ve kterém vám bude dobře, ve kterém můžete  objevit sebe, Svůj jedinečný ženský potenciál… 

V bezpečí můžete vstoupit do svého vnitřního klidu, do své zdrojové energie… 

…stát se tvůrkyní své pravé reality.

HARMONIZAČNÍ SETKÁNÍ JE VELMI VHODNÉ PRO MAMINKY S JEJICH DCERAMI 

Tato společná harmonizace jim může přinést:

– společné propojení, blízkost, pochopení se,

– nalezení společné cesty, porozumění,

– vnesení harmonie do vzájemného vztahu, vzájemnou podporu, 

– poznaní ženy, kterou se vaše dcera stává 

To vše v jemnosti, citlivosti a sdílení…

Součástí každé harmonizace je nově také dotyková terapie, která je velkou podporou pro léčení, harmonizování a uzdravení těla i duše. V propojení harmonizace a dotyku získáte možnost opustit vše, co vás omezuje na společné cestě životem. Působí do hloubky, až do prvopočátku naší cesty. 

Dotyk je první smysl, první vjem, skrze který se seznamujeme se světem i se sebou samým. Miminka poznávají svět kolem sebe dotýkáním. Dotek je první, co ve svém životě zažijeme a to už v bříšku. 

Lidské tělo má svoji paměť. Kvůli ní nás může trápit i bolest bez fyzické příčiny.

Terapie dotykem je moje vlastní metoda: 

 Nacítím – navnímám se na vaše tělo. Dotekem určitých bodů přes oblečení uvolním to, co vás omezuje, blokuje, bolí. Prostřednictvím doteku začne do vašeho těla proudit životodárná energie – samoobnovující péče, která je naší součástí od zrození a na kterou někteří z nás zapomněli. Pojďte znovu nalézt tuto vaši přirozenou schopnost a ukotvit si ji ve vašem těle. 

Těšit se můžete na kompletní vědomou a laskavou péči skrze dotek, po které se, když si to umožníte, budete se cítit uvolněně na těle i na duši.

Harmonizační proces se spouští Vaším přihlášením u mne a zaplacením zálohy nebo celé částky, začíná přípravná fáze na dané téma harmonizace – regulace programů a všeho co Vás omezuje, ovlivňuje. V této fázi si můžete umožnit nahlédnout na vše co vám nedělá dobře. Najít směr toho proč se vám dějí omezení ve vašem životě. V čem si nevěříte a všechny procesy manipulace ať uměle vytvořené nebo odkoukané vzorce z rodiny apod.

V druhé fází při harmonizaci  půjdeme do hloubky. V harmonizačním procesu si umožníte zažit sebe, bez jakéhokoliv omezení manipulačních procesů mysli. Plně se ukotvíte ve svém těle na této krásné zemi. Můžete zde odložit vše co Vás negativně ovlivňuje. Přijmout vše co je zde pro Vás připraveno. Vše je o Vás. Na mimosmyslové úrovni, jste schopni odložit a přijmout mnohé.
 
Po harmonizaci nastává období, které je také velmi silně podpořeno. Záleží na každém, jak nechá energii působit na svůj nový proces po harmonizaci.
Skupinová harmonizace má své kouzlo v tom, že bytosti, které si zavolá toto téma je i nějakým způsobem spojuje. Navzájem si mohou být oporou. Pojďte objevit svoji moudrost a umožnit si poznat svoji skutečnou sílu. Prohloubit své dary a tvořivost.
Skupinová spolutvorba má velkou podporu Z Božství. Vše proudí v harmonii, bez omezení myšlenkových schémat a omezení. Symbióza a porozumění, tvorba v radosti v tomto novém období.
 
Doporučuji nenechávat přihlášení na harmonizaci na poslední chvíli. Můžete se zúčastnit již přípravné fáze před harmonizací, která je velkou podporou pro vlastní harmonizaci. 
 

Posledních 30 minut tříhodinové harmonizace bude prostor pro Vaše osobní dotazy a konzultace. Ptát se můžete i během harmonizačního procesu.

Můžete si přát hojnost i pro své děti.

Vážím si Vaší energie i mé. A proto jsem zvolila formu úhrady harmonizace předem. Aby bylo vše v energetické rovnováze. Kdyby došlo k tomu, že se v daný termín nemůžete sezení účastnit, můžete využít harmonizační propojení na dálku. Harmonizace tak proběhne, jako byste byli na místě.
 

Děkuji za pochopení a respekt k mé práci, životní energii i darům.

Energie výměnou: 1 200,- Kč
Pro maminky s dcerami zvýhodněná cena: 2 000,- Kč
 
Přihlášku prosím zasílejte formou SMS nebo na email ivana@znovunalezeni-harmonie.cz

Těším se na společné setkání a spolutvorbu nového začátku.
Iva.